Stavební systém STEICO

STEICO - řešení pro trámy, krokve, překlady oken apod.

Koncept nosníků je jednoduchý: více únosnosti - méně materiálu. Dvě pásnice z LVL nebo KVH jsou spojeny stojinou ze speciálně vyvinuté tvrdé dřevovláknité desky. Výsledkem je vysoce zatížitelný nosník, který je mnohem štíhlejší, než klasické trámy.


 

STEICOjoist

STEICOjoist byl speciálně vyvinut pro použití ve střešních a stropních konstrukcích. Štíhlejší konstrukce ve střechách a stěnách nabízejí více prostoru pro izolační materiály, a tím zvýšit energetickou účinnost při stejné tloušťce konstrukce.

Hlavní výhody

 • Eliminace tepelných mostů
 • Rozměrová stabilita
 • Minimální vlastní hmotnost
 • Vysoce zatížitelný
 • Snadná instalace techniky objektu
 • Zpracování běžnými dřevozpracovatelskými zařízeními
 • Použití dostupných spojovacích prostředků
STEICOjoist

STEICO LVL

Masivní dřevěné trámy mohou mít slabá místa, například na suky. V STEICO LVL (Laminated Veneer Lumber - lepené vrstvené dřevo), jsou z vrstev dýhy z měkkého dřeva vytvořeny pevné a stabilní nosníky nebo desky.

Chyby materiálu jsou eliminovány touto strukturou vrstev. Vrstvené dřevo je jedním z nejvíce odolných kompozitních materiálů ze dřeva vůbec.

Kde se používá

Trámy, krokve, sloupy, vaznice, kleštiny, překlady oken a dveří, hlavní nosníky, výztuhy, stropní zesílení atd.

Hlavní výhody

 • Vysoká pevnost
 • Rozměrová stabilita
 • Dobrá pevnost proti vytažení šroubů
 • Nízká hmotnost
STEICO LVL