Foukaná izolace ISOCELL

ISOCELL - Celulózová izolace

Foukaná izolace z novinového papíru ISOCELL celulózová izolace je tepelná izolace z celulózových vláken, které jsou vyrobeny optimálním recyklačním procesem z novinového papíru. Základním materiálem pro ISOCELL je tedy dřevo, jehož výborné vlastnosti jsou známé již po staletí.

Vločky celulózy mají extrémně nízkou hodnotu tepelné vodivosti a nesesedají ani při vysokých izolačních tloušťkách, jsou ohnivzdorné a odolné vůči hnilobě, škůdcům a plísním.

ISOCELL je netoxický, neobsahuje žádné škodlivé látky ani příměsi a na dotek je příjemně měkký a teplý. Nedráždí pokožku a není agresivní, todíž představuje sympatický izolační materiál.

ISOCELL - Celulózová izolace

Šetrnost k životnímu prostředí

Novinový papír potřebuje mnohem méně energie než ostatní suroviny k tomu, aby mohl sloužit jako izolační hmota. Jako takový je součástí fascinujícího přirozeného koloběhu, jehož výsledkem je při každé metamorfóze nový samostatný produkt.

Tepelně izolační hodnoty

Celulózová izolace ISOCELL se vyznačuje velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti (AT/EU: 0,038 W/mK, DE: 0,039 W/mK). Nicméně každá izolace je jen tak dobrá, jak dobré je její nejslabší místo. Proto vyplní celulóza ISOCELL i nejužší štěrbiny a zákoutí. Tím vzniká izolační rohož beze spár a tepelných mostů.

Ochrana před vysokými teplotami

Vysoká akumulační kapacita celulózové izolace ISOCELL zajistí, aby se sluneční teplo dostávalo do místností výrazně pomaleji než při použití běžných izolačních materiálů. Dokonce i v podkrovních místnostech zůstává příjemně chladný vzduch až do pozdních nočních hodin.

Protipožární ochrana budov

Stále častěji se celulózová izolace ISOCELL osvědčuje v porovnání s běžnými izolačními materiály také v protipožární ochraně. To dokládají úspěšně provedené protipožární testy F30 až F90 na stavebních tělesech. Díky klasifikaci EN B-s2-d0 dosahuje celulózová izolace ISOCELL jednoho z nejlepších možných hodnocení.

Ochrana proti vlhkosti

Celulóza ISOCELL má schopnost regulace vlhkosti. Nejen že silně propouští vodní páru, celulóza dokáže transportovat vlhkost ve vláknu. I při tomto mistrovském kousku si nadále zachovává své izolační vlastnosti. Transport vlhkosti ve stavebních dílech probíhá formou difúze, tzn. z tepla do chladu.

Postup při výstavbě

Celulóza se zafoukává, nepěchuje. Žádné nošení materiálu, žádné odřezky. Jeden a ten samý výrobek pro podlahu, stěnu a strop a pro jakoukoliv tloušťku izolace. To spoří nejen čas a peníze, nýbrž zajišťuje také kvalitnější výsledek při montáži.

Specialista na foukání přijede se svým nákladním autem na stavbu a rovnou s sebou přiveze vše potřebné. Stroj na foukání izolace a celulózová vlákna. Stavebník, tesař nebo stavitel sádrokartonu pro něj již předem vše potřebné připravili. Stroj na foukání izolace zůstane stát na nákladním autě a tam se plní celulózou. Specialista uvede foukací hadici do požadované polohy a začne pracovat. Stroj se v nákladním autě obsluhuje rádiovým ovládáním.

Celulózová vlákna v konstrukci zplstnatí a vytvoří v ní bezespárovou izolační rohož. Ať už podlaha, strop nebo stěna – vždy se jedná o jeden a ten samý výrobek.


Zdroj: https://www.isocell.com/cs/celuloza